Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimointi ei tarkoita ainoastaan sivuston rakenteen, avainsanojen tai linkkien optimointia.

Jotta saat hakukoneoptimoinnilla hyviä tuloksia, tarvitsee verkkosivustolle myös laatia hakukoneoptimoitua sisältöä, joka Google sijoitusten lisäksi myös tarjoaa arvoa sekä kerää lukijoita ja linkkejä.

Yleinen bloggaajien virhe on kirjoittaa sisältöä sokeasti siitä, mistä milloinkin sattuu huvittamaan. Tälläinen sisältö vain harvoin tulee sijoittumaan hyvin Googlessa.

Jotta voit tuottaa sisältöä, joka sijoittuu hyvin Googlessa, aloita kirjoittaminen tekemällä avainsanatutkimus. Kun olet löytänyt parhaat avainanat, on aika miettiä, minkä tyyppistä sisältöä kannattaa julkaista.

Muista, että jotkut sisältötyypeistä ovat huomattavasti parempia kuin toiset.

Tässä oppaassa käydään läpi yleisimmät ja toimivaksi todetut sisältötyypit

Muista tarkistaa haun tarkoitus ennen sisällöntuottamista

Valtaosa turhasta työstä voidaan säästää yksinkertaisesti siten, että Googlaat valitsemasi avainsanat, ennen kuin lähdet kirjoittamaan yhtään mitään.

Usein on tapauksia, jossa oletetaan Googlaajan hakeva jotain muuta, kuin mitä alunperin ajattelin. Toisaalta SERP saattaa näyttää välillä etusivun täydeltä tuloksia, jota hakija ei edes tarkoittanut

Esimerkkinä itselle sattunut tapaus, Jossa avainsana ”BKK Lentokenttä”, joka sai 3000 näyttökertaa ja ruhtinaalliset 3 klikkausta.

Ota myös selvää, minkä tyyppistä sisältöä muut tuottavat, ovatko ne listauksia, arvosteluja jne.

Ongelman ratkaiseva sisältö on yleisin vaihtoehto

Sisällön tarkoitus on lähtökohtaisesti aina auttaa lukijaa ratkaisun löytämisessä, tavoitteen saavuttamisessa tai vähintäänkin antaa vastauksia.

Ongelman ratkaisevaa sisältöä on usein mukava tuottaa, sillä tiedät sen aidosti auttavan lukijaa. Todennäköisesti jos kirjoituksesta oli lukijalle runsaasti apua, pystyt luomaan luottoa potenttiaaliselle asiakkaalle.

Tämän lisäksi ongelman ratkaiseva sisältö on:

 • Helppoa kirjoittaa
 • Auttaa aidosti lukijoita
 • Helppo hankkia linkkejä
 • Johtaa myynteihin tai liideihin.

Arvostelut

Toiseksi yleisin sisältötyyppi on todennäköisesti arvostelut.

Tämä sisältö antaa lukijalle tietoa tuotteesta/palvelusta ja auttaa lukijaa ostopäätöksen kanssa.

Arvostelut ovat kuitenkin harvemmin ikivihreää sisältöä, sillä ne vanhenevat nopeasti. Toisin sanoen arvostelu uudesta Oneplus puhelimesta ei ole ajankohtainen enää seuraavana vuonna.

Ikivihreiden tuotteiden/palveluiden arvostelu tuo pitkällä aikavälillä enemmän lukijoita, mutta niihin liittyvät avainsanat ovat useimmin paljon kilpaillumpia kuin uusiin tuotteisiin viittaavat avainsanat.

Arvosteluja on

 • Helppo tuottaa
 • Ratkaisee yleensä myös ongelmia
 • Vähemmän kilpailua
 • Voidaan konvertoida liideiksi ja myynneiksi tehokkaasti
 • Vaikeampi rakentaa linkkejä
 • Saattaa vanhentua nopeasti (riippuu tuotteesta)

Listaukset

Listaukset, kuten esimerkiksi ”100 vinkkiä hakukoneoptimointiin” ovat joustavaa sisältöä, jota voidaan toteuttaa monesta eri aiheesta usealle eri tavalla.

Moni tykkää listoista, ja ne ovat juuri sellaista sisältöä, jota käytetään usein linkkimagneetteina. Tämä sisältö on usein lukijalle hyödyllistä ja se tyypillisesti kerää linkkejä ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Listauksia on:

 • Helppo tuottaa
 • Auttaa lukijaa
 • Helppo rakentaa linkkejä
 • Voi olla arvostelu & ongelman ratkaisevaa sisältöä
 • Mahdollista toteuttaa useasta eri aiheesta

Tuotteiden vertailu

Tuotteiden vertailu vastaa hieman arvosteluja, mutta tässä tapauksessa vertaillaan kahta tai usempaa tuotetta keskenään. Yleensä vertailujen ongelma on kuitenkin hakuvolyymin vähyys

Vertailun tavoite on auttaa lukijaa löytämään muutamasta vaihtoehdosta juuri hänelle sopiva tuote, esimerkiksi aiheena voisi olla WordPress vs Drupal.

Toisin kuin yhden tuotteen, vertailuilla voidaan helpommin auttaa lukijaa löytämään juuri hänelle sopiva tuote.